Projekt Dig. 2020

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Tanken är att vi 2020 ska ha ett strategiskt utbyggt ortssammanbindande nät som är öppet, robust, operatörsneutralt och ger möjlighet till existerande och planerade områdesnät att kunna koppla in sig i.

Med ett utbyggd fibernät skapar vi möjligheter för företag, som idag saknar fiberuppkoppling, att kunna ansluta sig mot ett öppet nät. Därmed ges nya företag en större möjlighet och fler fördelar att etablera sig.

För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och kommunerna i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Läs mer på ServaNets webbsidalänk till annan webbplats

Projekt Dig.2020 är Västernorrlands satsning på ett ortssammanbindande bredbandsnät som finansieras av Landstinget Västernorrland, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt länets kommunala stadsnät. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland.