Bredband

I Västernorrland är det ServaNet som sköter utbyggnaden och driften av bredbandsnätet samt även kundkontakter. HEMAB är den ägare och beställare som årligen avsätter investeringspengar för ServaNet att arbeta med inom Härnösands kommun.

 

Delägare ServaNet AB:

Sundsvall Elnät 69 %

Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) 18 %

Ånge kommun 5 %

Strömsunds kommun 4 %

Ragunda kommun 2 %

BTEA (elnätsföretaget i Bergs kommun) 2 %