Nu gasar vi och sluter kretsloppet!

HEMAB framställer biogas av matavfall från Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. Produktionen sker i en biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning utanför Härnösand. Anläggningen stod klar och driftsattes i januari 2017.

Biogasen uppgraderas till fordonsgaskvalité och för att göra fordonsgasen tillgänglig på den lokala markanden har ett tankställe byggts i Härnösand, i anslutning till E4:an. Tankstället invigdes 7 november 2015.

Den gas som inte avsätts på lokalt i Härnösand avsätts istället regionalt genom att levereras till Cirkel-K i Sundsvall, via ett avtal med AGA.

Biogasens stora miljöfördelar.

Anläggningen i Äland har kapacitet att ta emot och behandla 6000 ton matavfall

Anläggningen i Äland har kapacitet att ta emot och behandla 6000 ton matavfall