Härnösand biogas

En unik småskalig anläggning för biogasproduktion driftsattes i januari 2017 vid Älands återvinningsanläggning. Satsningen har varit möjlig tack vare 15 miljoner kronor i investeringsstöd från Energimyndigheten. Läs mer om projektet.

Biogasens stora miljöfördelar

HEMAB samlar in Härnösandsbornas matavfall och transporterar det till Älands återvinnings­anläggning. Från matavfallet framställs biogas. Upp till 6000 ton matavfall per år hanteras i torrötningsprocessen. Biogasen uppgraderas med membran till fordons­gaskvalité, genom att kol­dioxiden skiljs från metanet. Membrantekniken är en enkel lösning som kräver lite energi.

HEMAB samlar in Härnösandsbornas matavfall och transporterar det till Älands återvinnings­anläggning. Från matavfallet framställs biogas. Upp till 6000 ton matavfall hanteras i torrötningsprocessen. Biogasen uppgraderas med membran till fordons­gaskvalité, genom att kol­dioxiden skiljs från metanet. Membrantekniken är en enkel lösning som kräver lite energi.