Lokalproducerad biogas för lokalt kretslopp

Vi har byggt en småskalig anläggning för biogasproduktion vid Älands återvinningsanläggning. Tack vare val av teknik och småskalighet är anläggningen unik i sitt slag.

Biogasen som framställs vid den nya småskaliga anläggningen uppgraderas till fordonsgas och görs tillgänglig genom ett tankställe i Härnösand, i anslutning till E4:an.

Läs mer genom att klicka på länkarna i texten eller i vänstermenyn.

Biogasens stora miljöfördelar.