Slamtömning

Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund.

Verksamhetsområdet är indelat i nio olika distrikt som har olika tömningsperioder (se tabell nedan). Observera att perioderna inte är helt fasta, utan kan överlappa varandra. Det kan alltså stå till exempel juni som tömningsperiod, men tömning kan även ske sent i maj eller tidigt i juli.

Distrikt

Tömmningsperiod

Härnö

Augusti

Fröland

Maj-juni

Byåker

Maj-september

Häggdånger

Maj-september

Stigsjö södra

Juni

Stigsjö norra

Juli

Gussjö Viksjö

Juli

Älandsbro

Augusti

Hemsö

Maj-september

Utansjö Högsjö

September