Hämtning av förpackningar och returpapper

Plastkärl köpt av kunden från HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift kr/år, kärl

1 gång per vecka

2 970

Varanna vecka

1 326

Var 4:e vecka

685

 Vid intresse, vänligen kontakta oss.

 

Häckar eller balar köpt av kunden

Hämtningsfrekvens

Årsavgift kr/år, st inkl moms

1 gång per vecka

3 823

Varanna vecka

1 868

Var 4:e vecka

850

 

Plastkärl tillhandahålls och ägs av HEMAB

 

Årsavgift

kr/år

per

kärl

Hämtningsfrekvens

140 l

190 l

370 l

660 l

1 gång per vecka

3 156

3 170

3 323

3 747

Varanna vecka

1 513

1 527

1 680

2 104

Var 4:e vecka

872

886

1 039

1 464

 

Häckar eller balar tillhandahålls och ägs av HEMAB

Hämtningsfrekvens

Årsavgift kr/år, st

1 gång per vecka

4 395

Varanna vecka

2 440

Var 4:e vecka

1 456

 

Avgiften för hämtning av förpackningar och tidningar avser hämtning utöver basutbudet för insamling från hushållen.

 

Kärl och häckar

Kärl och/eller häck skall vara godkänt av HEMAB. Tömning sker efter schemalagd körning. Tömning utöver schemalagd körning sker enligt budning. Avgift för detta är 260 kronor per kärl och tömning.

Kärlstorlek

Användningsområde

140 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar

190 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast, glas samt tidningar

370 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast.

660 liter

Förpackningar av papp & kartong, metall, hårdplast.

Häck

Wellpapp

 

Underjordsbehållare eller markbehållare

Hämtningsfrekvens

Avgift kr/år och behållare

1 gång per vecka

12 900

Varannan vecka

6 000

Var 4:e vecka

2 990

 

Hämtning av batterier och ljuskällor i behållare


Hämtningsfrekvens

Avgift kr/år

Batterier i batteriholk

Var 4:e vecka

685

Ljuskällor i ljusholk

Var 4:e vecka

685