Verksamheter

Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen. För verksamheter/företag är grundavgiften från och med 1 januari 2019 ihopslagen med hämtningsavgiften.

Hämtningsavgifter

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall, förpacknigar av färgat och ofärgat glas, papper, plast, metall och tidningar.

Hämtning sker i två 370 liters flerfackskärl.
Kärl 2 töms varannan vecka och kärl 1 töms var fjärde vecka.
Avgift: 2 559 kr/år

Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation eller teckna abonnemang för hämtning av återvinningsmaterial.

Matavfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

140 liter

3 gånger/vecka *

5 521 kr/år

140 liter

2 gånger/vecka *

3 681 kr/år

140 liter

1 gång/vecka *

1 673 kr/år

140 liter

Varannan vecka

816 kr/år

 

Brännbart avfall

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter

2 gånger/vecka *

11 022 kr/år

190 liter

1 gång/vecka *

5 010 kr/år

190 liter

Varannan vecka

2 444 kr/år

370 liter

2 gånger/vecka *

18 643 kr/år

370 liter

1 gång/vecka *

8 471 kr/år

370 liter

Varannan vecka

4 132 kr/år

660 liter

3 gånger/vecka *

47 781 kr/år

660 liter

2 gånger/vecka *

31 854 kr/år

660 liter

1 gång/vecka *

14 479 kr/år

660 liter

Varannan vecka

7 063 kr/år

* gäller endast kommersiell livsmedelshantering.
** alternativet ej längre möjligt att nyteckna.

Underjordsbehållare

I avgiften ingår hämtning och behandling och gäller vid regelbunden, schemalagd hämtning. Grundavgift per lägenhet tillkommer utöver nedanstående avgifter. Innersäck ingår ej i avgiften.

Matavfall

Behållarstorlek

0,8 m³

En gång per vecka

9 557 kr/år

Varannan vecka

4 662 kr/år

 

 Brännbart avfall

Behållarstorlek

3 m³

5 m³

En gång per vecka

38 815 kr/år

60 719 kr/år

Varannan vecka

18 934 kr/år

29 619 kr/år