Tilläggstjänster

Hämta och ställa tillbaka kärl

Flerfamiljshus, samfälligheter och verksamheter kan, efter godkännande av HEMAB, lägga till tjänsten att hämta och ställa tillbaka kärlet i avfallsutrymmet.

Hämtningsintervall

Avgift

Varannan vecka

300 kr/år

1 gång/vecka

600 kr/år

2 gånger/vecka

1 200 kr/år

3 gånger/vecka

1 800 kr/år

Utkörning av matavfallspåsar

Utkörning till flerfamiljshus och samfälligheter: 420 kronor/tillfälle

Utkörning till verksamheter (20- och 45-literspåsar): 420 kronor/tillfälle

Evenemangstaxa

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via HEMAB. Kontakta kundservice för mer information och för bokning - 0611 55 75 00.

Utsättning, hemtagning och sluttömning

Matavfall, brännbart, tidningar och förpackningar

Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter

 

Utsättning, hemtagning och sluttagning görs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.

150 kronor per kärlKärlhyra, per kärl och dygn

Kärlstorlek 190 liter, 370 liter eller 660 liter

10 kronor per kärl och dygnExtra tömning
Samtliga fraktioner


50 kronor per kärlExtratömning utförs vardagar kl. 7-15. Övriga tider offereras.