Småhus

Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift per år

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Grundavgiften för småhus är 1 030 kronor/år.

Hämtningsavgifter per kärl 

Grundavgiften tillkommer, se ovan.

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Hämtning av matavfall, brännbart avfall och förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast metall samt tidningar.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 liter flerfackskärl + 370 liters flerfackskärl

Kärl 1 töms var 4:e vecka, kärl 2 töms varannan vecka

1 580 kr/år

 

Sorteringsalternativ 2 - Sortering av matavfall och brännbart avfall

Hämtning av matavfall och brännbart avfall. Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 tvåfackskärl bännbart + matavfall

Varannan vecka

2 030 kr/år

190 liter brännbart + 140 liter matavfall

Varannan vecka

2 230 kr/år

140 liter brännbart + 140 liter matavfall

Varannan vecka

2 130 kr/år

80* liter brännbart + 140 liter matavfall

Varannan vecka

1 980 kr/år

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna


Egen kompost - Sortering av brännbart avfall

Hämtning av enbart brännbart avfall. Detta val kräver godkänd kompost med dispens från Härnösands Kommun. Du behöver även dispens för längre hämtningsintervall (var fjärde vecka istället för varannan vecka).
Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar på en återvinningsstation.

Extra tömning inom 24 timmar debiteras med 1 550 kr i hämtnings- och behandlingsavgift.

Innersäck, pris
Papper 80 kr/styck
Plast 50 kr/styck

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

190 liter brännbart

Hämtning varannan vecka

2 230 kr/år

140 liter brännbart

Hämtning varannan vecka

2 130 kr/år

80* liter brännbart

Hämtning varannan vecka

1 980 kr/år
190 liter brännbart

Hämtning var 4:e vecka

1 115 kr/år

140 liter brännbart

Hämtning var 4:e vecka

1 065 kr/år

80* liter brännbart

Hämtning var 4:e vecka

990 kr/år
80* liter brännbart

Hämtning var 8:e vecka

533 kr/år

* alternativet är ej längre möjligt att nyteckna.