Överfyllda sopkärl

Överfyllda sopkärl skapar problem med nedskräpning antingen genom att fåglar eller vinden kommer åt avfallet och sprider det, eller att avfallet faller utanför sopbilen vid tömning.

Två lösningar

Det finns två sätt att lösa problemet; Antingen ser den som har överfyllda kärl till att avfallet sorteras bättre och lämnar mer till återvinning. Eller så får man beställa ett större kärl där allt avfall ryms. Större kärl medför dock ett högre pris.

Sortera mera!

Det är samhällsekonomiskt bättre att sortera ut allt återvinningsbart. Om du som kund slänger återvinningsbart material i soptunnan betalar vi på HEMAB transporten till Sundsvall plus en förbränningsavgift för återvinningsmaterialet. Om du däremot sorterar ut allt återvinningsbart såsom glas, hårdplast, papper, kartong, well, tidningar och metallförpackningar och sedan lämnar in detta på någon av återvinningsstationerna får vi betalt för det insamlade materialet av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. I slutändan kanske det leder till lägre kostnadsutveckling för sophämtning.

Återkommande överfyllda kärl

Kunder som återkommande har överfyllda kärl debiteras enligt gällande taxa, budningspris vid varje tömning. Oavsett vilken lösning du väljer blir det billigare än att varje gång drabbas av påslag med budningspriset.