Grovavfall

Hushåll lämnar kostnadsfritt grovavfall till Härnösands Kretsloppspark, Älands återvinningsanläggning eller under de grovsopskampanjer som arrangeras två gånger per år.

Till grovavfall räknas allt du tar med dig när du till exempel flyttar. Det kan vara möbler, kläder, skidor, leksaker, husgeråd, mattor, cyklar, dammsugare, pulkor och emballage. Glödlampor, el- och elektronikavfall och ej brännbart avfall lämnas skiljt från övrigt avfall.

Företag

Var vänlig kontakta oss för prisuppgift.