Fritidshus

Alla avgifter inkluderar moms och skatt i kronor.

Grundavgift per år

Grundavgift tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till boendeform. Grundavgiften för fritidshus är 721 kronor/år.

Hämtningsavgifter per kärl

Grundavgiften tillkommer, se ovan

Sorteringsalternativ 1 - Sortering med flerfackskärl

Fritidshus med eget kärl kan välja flerfackskärl som lösning. Med flerfackskärl hämtas matavfall, brännbart avfall, förpackningar av färgat och ofärgat glas, papper, plast, metall och tidningar.

Hämtning sker i två stycken 370 liters flerfackskärl.

Kärl 1 töms var fjärde vecka och kärl 2 töms varannan vecka under perioden 1 maj - 30 september.

Hämtningsavgift: 911 kr/år

Sorteringsalternativ 2 - sortering av matavfall och brännbart avfall

För fritidsfastigheter finns ett säsongsabonnemang med hämtning av hushållsavfall under perioden 1 maj -30 september. Hämtning sker i gemensamhetsanläggning som container, gemensamt kärl eller om möjligt eget kärl. Samtliga av kommunen registrerade fritidshus inom hämtningsområdet debiteras. Hämtning sker av matavfall och brännbart avfall.

Kärlstorlek i liter

Hämtningsintervall

Avgift

370 tvåfackskärl bännbart + matavfall

Varannan vecka

967 kr/år

190 liter brännbart + 140 liter matavfall

Varannan vecka

1 020 kr/år

Gemensamhetslösning, så som container eller gemensamma större kärl.

Varannan vecka

693 kr/år

Latrin

Endast kärl köpta hos HEMAB hämtas. Latrinkärlet skall vid hämtning ställas på av HEMAB anvisad hämtningsplats och ha locket på, samt giltig etikett påklistrad. Inga påsar får finnas i eller utanpå kärlet.

Kärlet hämtas på Härnösands kretsloppspark och kostar 600 kr. I avgiften ingår hämtning.