Elektronikskrot

Produkter utan producentansvar

Läs mer om vilka produkter som omfattas av producentansvaret och vilka som inte gör det på Elkretsens hemsida, se Relaterade länkar.


Angivna priser nedan gäller när du lämnar produkter utan producentansvar vid Härnösands Kretsloppspark eller vid Älands återvinningsanläggning.

ProduktKostnad
Produkter lika stora som ett kylskåp 280 kronor/st exklusive moms
(0,6 x 0,6 x2 eller mindre)  
Produkter större än ett kylskåp 784 kronor/st  exklusive moms
Pannor för uppvärmning         600 kronor/st  exklusive moms
Varmvattenberedare  300 kronor/st  exklusive moms
Mindre utrustning   100 kronor/st  exklusive moms
Övrig utrustning 4 kronor/kilo exklusive moms

Kostnad för hämtning är 667 kronor per timme exklusive moms eller 834 kronor inklusive moms.

Produkter med producentansvar

De produkter som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt vid Härnösands Kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning.


Hushåll


Hushåll kan kostnadsfritt lämna kyl- och frysskåp på Härnösands Kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning.

Följande exempel omfattas av producentansvar:

Elprodukter i hushåll:
t ex spis, disk, tvätt, tork, fläkt, mickro, dammsugare, strykjärn, mixer, kaffebryggare
 
Elektriska handverktyg:
t ex skruv, borr, slip, såg, svets, sprut
 
Elektriska trädgårdsredskap:
t ex gräsklippare, trimmer
 
IT-utrustning och kontorsapparater:
t ex dator, skärm, skrivare, skanner, kopiator, häftapparat, frankeringsmaskin
 
Telekomunikationsutrustning:
t ex fast-, trådlöst- eller mobil telefoni
 
TV, audio- och videoutrustning:
t ex TV, video, videokamera, stereo, kassettradio, bilradio, cd-spelare, satellitmottagare.
 
Elektriska kameror och fotoutrustning:
t ex kamera, projektor

Hämtning av avfall

El-/Elektroni- och Farligt avfall från verksamhetsutövare och flerfamiljshus erbjuder vi genom avtal. Före avtalstecknandet går vi igenom era behov, inventerar mängderna samt föreslår en lösning.

Då avtal tecknats hämtas avfallet på fastställda tider. I vårt åtagande ingår även att sköta all deklarering av avfallet och om så önskas får Ni en årsrapport över lämnat avfall.