Priser

Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 om en ny taxa för fastighetsrenhållning. Taxan är miljöstyrande, vilket innebär att de kärllösningar som ger minst mängd brännbart avfall och störst mängd utsorterat material också ska kosta minst.

Alla avgifter i fastighetsrenhållningstaxan innehåller moms och skatt.