Om oss

Vi är drygt 20 personer som sköter affärsområde Återvinnings arbetsuppgifter.

Fastighetsrenhållning är ett kommunalt ansvar som vi utför på uppdrag av Härnösands kommun. I detta uppdrag ingår insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Delar av förpackningsinsamlingen utför vi som underentreprenör. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB tillhandahåller 20 återvinningsstationer och står för skötseln av dessa.

Förutom insamling från hushåll erbjuder vi företag deklaration, insamling, sortering och transport av farligt avfall till slutligt omhändertagande. Vi hyr även ut containers och flak.