Vanliga frågor och svar

Vad har Härnösands Kretsloppspark för öppettider?

Härnösands Kretsloppspark är öppen 9.00-19.00 på vardagar och 10.00-14.00 på helgfria lördagar

Var ligger Härnösands Kretsloppspark?

På Jägaregatan, ovanför gamla Miljöcentralen.

Vem kan jag vända mig till med frågor?

Veronika Ström Uotela är renhållningstekniker på Härnösands Kretsloppspark och kan svara på eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns i högerkanten på denna sida.

Vad kan jag lämna i Härnösands Kretsloppspark?

I stort sett allt. Vi har dock några undantag:

- Asbest måste lämnas vid Älands återvinningsanläggning av hälsoskäl.

- Uttjänta bildäck ska lämnas till en däckverkstad, demonterade från fälgen. - Grenar och sly hänvisar vi även fortsättningsvis till Kraftvärmeverket, då vi gärna omvandlar detta till fjärrvärme till våra kunder. Även detta är en del av kretsloppstanken.

Vad ska jag lämna var?

I vänsterkant på denna sida finns rubriken Karta över området. Där ser du på vilken plats i Härnösands Kretsloppspark du kan lämna vad.

Vad händer med det jag lämnar?

Det som lämnas i Återbruket hämtas av Erikshjälpen och säljs i första hand i deras butik i Härnösand. Material som går att återvinna skickas vidare. Allt material återvinns. Vi är måna om att inget försvinner. Avfall som inte går att återvinna går till förbränning.

Vad ska jag tänka på inför mitt besök i Härnösands Kretsloppspark?

Tänk på att packa det du ska lämna i samma ordning som Härnösands Kretsloppspark är organiserad . Det vill säga – packa det du ska lämna sist först, och det du ska lämna först sist. Ta gärna hjälp av listan under rubriken Packa smart i vänsterkant på den här sidan.

Tänk också på att höra av dig till oss innan ditt besök, ifall du vet att du behöver hjälp med att lyfta tunga saker. Inga arbetsfordon rör sig i det område våra kunder befinner sig. Därför kan vi tyvärr inte hjälpa till med lyft som kräver maskinell hjälp. Om vi inte har möjlighet att hjälpa dig måste vi hänvisa dig till Älands återvinningsanläggning.

Föräldrar har ansvar för sina barn under besöket i Härnösands Kretsloppspark. Trots att området är fritt från arbetsfordon rekommenderar vi av säkerhetsskäl att barn stannar i bilen.

Kostar det något att lämna material i Härnösands Kretsloppspark?

Alla hushåll i Härnösand kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall utan kostnad. Det ingår i sophämtningstaxan. Större mängder asbest (mer än vad som ryms i en handtagspåse) hänvisar vi till Älands återvinningsanläggning och fakturerar enligt gällande prislista. Även byggavfall på släpvagn debiteras enligt gällande prislista. Vi kan endast ta emot personbilar med eller utan släp vid Härnösands Kretsloppspark.

Företag betalar för flertalet avfallsslag utifrån vad och hur mycket som lämnas.

Vilka arbetar på Härnösands Kretsloppspark?

Härnösands Kretsloppspark är en så kallad Arena, där arbetslösa vuxna och ungdomar samt människor med särskilda behov kan få sysselsättning. Personalen är anställd av Härnösands kommun. Ett avtal som reglerar ansvar, arbetsfördelning och service tecknades under våren 2013 mellan HEMAB och Arbetslivsförvaltningen.

Varför har HEMAB byggt en Kretsloppspark?

Miljöcentralen som togs i bruk 2004 har blivit för trång och har med tiden även blivit omodern. Säkerheten är inte heller den bästa då arbetsfordon rör sig på samma område som kunderna. I Härnösands Kretsloppspark är trafiken helt separerad från kunderna. En annan viktig nyhet i Härnösands Kretsloppspark är Återbruket, som bidrar till kretsloppstanken genom att uppmuntra till återbruk av saker som fortfarande går att använda.

Övriga frågor kring renhållning och avfallshantering

När töms sopkärlet? 

Var fjortonde dag även om en helgdag infaller under arbetsveckan. Flerfackskärl 1 töms var fjärde vecka.

Under vilken period töms soporna för fritidshus?

Från 1 maj till 30 september. Vill du söka dispens kontakta Härnösands kommun.

Återvinns allt sorterat material?

Ja, allt material återvinns. Vi är måna om att inget försvinner. Ibland samlastar vi materialet för att spara på transporter, därefter separeras materialet vid våra återvinningsanläggningar.

Var kan jag lämna farligt avfall och vad kostar det?

Hushåll kan kostnadsfritt lämna farligt avfall på Härnösands Kretsloppspark och på Älands återvinningsanläggning. Undantaget är asbest i större mängd än vad som ryms i en handtagspåse. Då hänvisar vi till Älands återvinningsanläggning där avfallet debiteras enligt gällande prislista.

Företag är välkomna att teckna avtal med oss alternativt betala vid varje tillfälle. Kontakta Karl-Erik Wikman. Kontaktuppgifter under "Kontaktuppgifter".

Var kan jag lämna grovsopor?

Grovsopor lämnas vid Älands återvinningsanläggning och Härnösands Kretsloppspark. Både hushåll och företag är välkomna. Varje vår och höst arrangerar vi även grovsopskampanjer (information publiceras här på vår hemsida). Större ekipage än personbilar med släp hänvisas till Älands återvinningsanläggning, där de vägs och debiteras enligt gällande prislista.