Studiebesök

Vi tar gärna emot grupper som vill göra studiebesök i Kretsloppsparken. Av säkerhetsskäl vill vi att du hör av dig i förväg så att vi kan planera ditt besök. Kontakta Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker vid Härnösands Kretsloppspark, för mer information. Kontaktuppgifter finner du i högerkolumnen.