Packa smart

Om du packar ditt avfall i samma ordning som containrarna på Härnösands Kretsloppspark är placerade blir ditt besök både enkelt och smidigt. Då slipper du kryssa fram på området för att hitta rätt.


Börja packa det som ska lämnas i sista containern, alltså batterier. Fortsätt sedan efter listan här nedanför och avsluta med saker du eventuellt vill lämna på Återbruket. Observera att det i vissa fall finns mer än en vontainer till en avfallssort, till exempel Deponirest och Behandlat trä.


Allt i listan från nr 1 till nr 7 kan du lämna alla tider på dygnet, då dessa avlämningsställen är placerade utanför grindarna.

Packa i den här ordningen:

1. Batterier

2. Färgat glas

3. Ofärgat glas

4. Metallförpackningar

5. Tidningar

6. Plastförpackningar

7. Pappersförpackningar

8. Impregnerat trä

9. Fönster med karm, dörrar med glas, speglar med ram

10. Deponirest (två avlämningsställen)

11. Metallskrot (två avlämningsställen)

12. Brännbart (två avlämningsställen)

13. Möbler (två avlämningsställen)

14. Behandlat trä (två avlämningsställen)

15. Wellpapp

16. Rent trä

17. Trädgårdsavfall

18. Ris

19. Farligt avfall

20. Återbruket