Översiktskarta Härnösands Kretsloppspark

Nedanför kartan ser du vilket avfall du kan lämna vid respektive uppmärkt plats.

A. Återbruket

B. Farligt avfall (kemikalier, lösningsmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, sprayflaskor, färgrester, lack, lim etc), elektronikavfall, vitvaror, glödlampor, lysrör.

1. Borttagen - ris lämnas alltid på KVV

2. Trädgårdsavfall

3. Rent trä

4. Behandlat trä

5. Möbler

6. Brännbart

7. Metallskrot

8. Deponirest (porslin, keramik, gips, dricksglas, fönsterglas, spegelglas)

9. Wellpapp

10. Behandlat trä

11. Möbler

12. Brännbart

13. Metallskrot

14. Deponirest

15. Fönster med karm, speglar med ram, dörrar med glas

16. Impregnerat trä

17. Pappersförpackningar

18. Plastförpackningar

19. Tidningar

20. Metallförpackningar

21. Ofärgat glas

22. Färgat glas

23. Batterier