Behandling av förorenad jord

Om anläggningen

Förorenad jord tas emot efter överenskommelse med Platschef.

Vid Älands återvinningsanläggning tas förorenade jordar om hand och farliga ämnen bryts ned till ofarliga beståndsdelar. Anläggningen är specialbyggd för ändamålet och dimensionerad för hela regionens behov. Anläggningen är den enda av sitt slag i Västernorrland och behandlingen är främst mikrobiologisk där särskilda bakteriekulturer bryter ner de farliga ämnena.