Här kan du återvinna i Härnösand

I Härnösands kommun finns 20 återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI AB) driver. Där kan du lämna använda förpackningar av plast, metall, glas och papper. Dessutom finns det insamlingsbehållare för tidningar och små batterier.

Sortera rätt


För att du ska kunna återvinna avfall är det viktigt att det är sorterat på rätt sätt. Tänk på följande:
  • Förpackning ska vara tomma, rengjorda och torra.
  • Om en förpackning består av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dessa åt. Om det inte går, lämna förpackningen i behållaren för det material som mer än 50% av förpackningen består av.
  • Låt locket sitta kvar om förpackningen inte går att rengöra, t ex kaviar- och tandkrämstuber.
  • Vik ihop, platta till och packa mindre förpackningar i större.
  • Lämna inte kuvert, självkopierande papper, pärmar, post-it-lappar eller vaxat/plastat papper. De måste du lägga i dina hushållssopor.