Återvinning av material och avfall

Att återvinna har fått en större betydelse. Fler och fler inser att vi alla måste ta ansvar för vår miljö. Vi vill ju lämna efter oss en miljö som vi anser att våra barn är värda.

Låt oss hjälpa till

Ofta kan avfallshanteringen göras både enklare, effektivare och mer miljöanpassad. Vi erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi kan bland annat se över hantering av avfall och återvinningsmaterial, informera om hantering av farligt avfall och arrangera studiebesök.

Vi har lösningar

Vi har återvinningslösningar för alla typer av verksamheter. Vår erfarenhet på området gör att vi kan erbjuda paketlösningar som tillfredställer de flesta behov. Kontakta oss så lämnar vi, efter en inventering av behov och mängder, förslag på hur materialet bäst återvinns och du får ett pris på en totallösning som även innefattar omhändertagande av brännbart avfall och restavfall för deponering.

 

Om ni så önskar kan vi även leverera statistik på hur mycket just ni återvinner per år. Självklart garanterar vi att allt insamlat material återvinns.