Behandlingsavgifter 2019

Avgifterna vid Älands återvinningsanläggning faktureras. Deponiskatt ingår - i förekommande fall - med 520 kronor per ton.


Pris - kronor per ton

Avfallsslag

Exkl.moms

Inkl.moms

Asbest ej inblandat i annat material

1700

2 125

Asbest inblandat i annat material

2 700

3 375

Deponirest

1 550

1 938

Grovavfall i container - osorterat avfall

1 850

2 313

Impregnerat trä

2 200

2 750

Trädgårdsavfall för flisning och rent trä

415

519

Stubbar och annat svårbehandlat avfall

1 850

2 313

Behandlat träavfall (bygg, rivning etc.)

950

1188

Sorterat brännbart avfall

1 280

1 600

 

 

 

Täckmaterial/konstruktionsmaterial direkt användbart

Exkl. moms

Inkl. moms

Jord och sten under 500 kilo

60

75

Jord och sten över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert.


Betong, tegel etc under 500 kilo

60

75

Betong, tegel etc över 500 kilo

Kontakta Platschef för offert.


 

 

 

Personbil med släp (kronor per gång)

 

 

Avfall i personbil, med eller utan släp alternativt lätt lastbil - företag

240

300

 

 

 

Elavfall som ej ingår i producentansvar

 

 

Övrig utrustning

4 kr/kg

5 kr/kg

 

Asbest, impregnerat trä och fast installerat elavfall är ej avgiftsbefriat för hushållen. 

Lämnat avfall kontrolleras regelbundet. Felangiven fraktion vid invägning eller felsorterad fraktion som inte överenstämmer med det som angivits vid invägning debiteras som osorterat avfall plus en avgift på 1000kr/t.

Upptäcks Farligt Avfall eller elavfall så tillkommer ytterligare 2000kr/lass.

Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad.

 

Farligt avfall från näringsidkare, institutioner etc. faktueraras transport och destruktionskostnad. Farligt avfall ska vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösningar på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.

 

Förorenade jordar tas emot efter överenskommelse med Platschef vid Älands återvinningsanläggning. Läs mer om behandling av förorenad jord på sidan "Behandling av förorenad jord".