Älands återvinningsanläggning

På Älands återvinningsanläggning kan du lämna grovavfall, bygg- och trädgårdsavfall (rötter, löv, mossa, gräs), förpackningar och farligt avfall såsom färg, olja, lysrör, vitvaror, elapparater. Insamlat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning (genom förbränning).

OBS! Avfall i säck får från och med 1/1 2018 endast lämnas i genomskinliga plastsäckar.

Öppettider  

Öppet vardagar klockan 07.00 - 16.00. 

Gratis för hushåll. Företag betalar

För hushåll i Härnösand kostar det inget att lämna sorterat avfall eftersom kostnaden ingår i sophämtningstaxan (undantag byggavfall, asbest). Företag betalar beroende på vad och hur mycket som lämnas.

Observera: Tänk på att komma i tid om du har mycket att lämna. Har du tunga saker och behöver hjälp av traktor vänligen ta kontakt med oss i förväg. Tack på förhand!