Återvinning

Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning

Du lämnar ditt sorterade avfall på Härnösands Kretsloppspark och på Älands återvinningsanläggning. Förpackningar lämnar du i ditt flerfackskärl eller på någon av Förpacknings- och tidningsinsamlings (FTI) 20 återvinningsstationer som finns i Härnösands kommun. Vi ser sedan till att så mycket som möjligt återvinns och så lite som möjligt deponeras.

Fastighetsrenhållning

Fastighetsrenhållning är ett kommunalt ansvar som vi utför på uppdrag av Härnösands kommun. I detta uppdrag ingår insamling, transport och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.