Spolning av vattenledningar

Spolning av vattenledningar görs för att ytterligare höja vattnets kvalitet. Den upprättade spolplanen över ledningsnätet är omfattande.

Systematisk spolning av ledningsnätet är en av flera strategiska åtgärder vi arbetar med för att förbättra vattenkvaliteten. Varje år lägger vi cirka 400 timmars arbetstid på detta kvalitetshöjande arbete vad gäller planering och genomförande.

Förutom spolning av vattenledningar genomförs bland annat återkommande rengöring av reservoarer, upprättande av vattenskyddsområden och optimeringsberäkningar av kemikaliedosering utifrån provtagning.

Vattenvolymen i ett ledningsparti räknas fram och ska omsättas fem gånger innan spolningen i varje punkt anses klar. Dessutom ska naturligtvis vattnet ha en klar och fin färg, vilket kontrolleras noga.

I samband med störningar på ledningsnätet kan missfärgning av vattnet i kranen uppstå. Spola då i EN kran tills vattnet åter blivit klart igen.

Kvalitet dricksvatten

Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.