Utveckling och underhåll

I samarbete med Härnösands kommun jobbar vi kontinuerligt med en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen.


Spolning av vattenledningar

Vi spolar vattenledningarna rena från avlagringar.  

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.