Utveckling och underhåll

I samarbete med Härnösands kommun jobbar vi kontinuerligt med en hållbar utveckling av VA-försörjningen i kommunen.


Södra Härnön

Läs om utbyggnaden av det kommunala VA-nätet på Södra Härnön.

Spolning av vattenledningar

Vi spolar vattenledningarna rena från avlagringar.