Priser Vatten

Standardabonnemang - året runt med vattenmätning

Det vanligaste abonnemanget för både villor och fritidshus. Vattenmätare är monterad i huset, den mäter hur mycket vatten som förbrukas. Du betalar dels en fast avgift, dels en rörlig avgift baserad på din vattenförbrukning.

Exempel

Man brukar räkna med att en person förbrukar 50 m³ vatten per år. I definitionen för ”normalvillan” räknar man med en årsförbrukning på 150 m³.

Årskostnaden för en normalvilla med förbrukningen 150 m³/ år är (2 668+2 302+150*16,44) = 7 436 kronor inklusive moms.


AbonnemangFast avgift kr/år ex momsFast avgift kr/år inkl momsRörlig avgift kr/m³ ex momsRörlig avgift kr/m³ inkl momsVatten och spillvatten (avlopp)2 134,402 66813,1516,44Bara vatten853,801 067,205,266,58Bara spillvatten (avlopp)1 280,601 600,807,899,86


Abonnemang för lägenheter och lokaler

Exempel

Årskostnaden för en flerfamiljsbostad med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 m³/ år är
(2 668+15*2 302+2 000*16,44) = 70 078 kronor / år motsvarande 4 671,27 kronor / år och lägenhet inklusive moms.


AbonnemangFast avgift kr/år ex momsFast pris kr/år inkl momsRörlig avgift kr/m³ ex momsRörlig avgift kr/m³ inkl momsVatten och spillvatten (avlopp)1 8442 30613,1516,44Bara vatten737,60


922,405,266,58Bara spillvatten (avlopp)1 106,401 383,607,899,86


Abonnemang för fritidshus

Abonnemang året runt utan vattenmätare

Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.