Priser Vatten

Fast avgift i kronor per år


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

2 247,20 kr/år

898,88 kr/år

1 348,32 kr/år

Inklusive moms

2 809 kr/år

1 1230,60 kr/år

1 685,40 kr/år


Lägenhets- eller lokalavgift i kronor per år


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

1 941,60 kr/år

737,60 kr/år

1 106,40 kr/år

Inklusive moms

2 427,00 kr/år

922,40 kr/år

1 383,60 kr/år


Rörlig avgift i kronor per kubikmeter


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

13,15

5,26

7,89

Inklusive moms

16,44

6,58

9,86

Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Exempel

Årskostnad för en normalvilla Typ A

Årskostnad för en normalvilla (Typhus A) med förbrukningen 150 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 2 668 kronor
  • Lägenhetsavgift 2 427 kronor (1 lgh * 2 427 kronor)
  • Rörlig avgift 2 466 kronor (150 m³ * 16,44 kronor)

Detta ger en totalt årskostnad på 7 702 kronor inklusive moms.

Årskostnad för en flerbostadshus Typhus B

Årskostnad för en flerfamiljsbostad (Typhus B) med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter per år:

  • Fast avgift 2 809 kronor
  • Lägenhetsavgift 36 405 kronor (15 lgh * 2 127 kronor)
  • Rörlig avgift 32 880 kronor (2 000 m³ * 16,44 kronor)

Detta ger en total årskostnad på 72 094 kronor inklusive moms eller motsvarande 4 806 kronor per lägenhet inklusive moms.

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.