Priser Vatten

Fast avgift i kronor per år


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

2 134,40 kr/år

853,80 kr/år

1 280,60 kr/år

Inklusive moms

2 668,00 kr/år

1 067,20 kr/år

1 600,80 kr/år


Lägenhets- eller lokalavgift i kronor per år


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

1 844,00 kr/år

737,60 kr/år

1 106,40 kr/år

Inklusive moms

2 306,00 kr/år

922,40 kr/år

1 383,60 kr/år


Rörlig avgift i kronor per kubikmeter


Vatten + avlopp (spillvatten)

Vatten

Avlopp (spillvatten)

Exklusive moms

13,15

5,26

7,89

Inklusive moms

16,44

6,58

9,86

Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Exempel

Årskostnad för en normalvilla Typ A

Årskostnad för en normalvilla (Typhus A) med förbrukningen 150 kubikmeter per år:
  • Fast avgift 2 668 kronor
  • Lägenhetsavgift 2 302 kronor (1 lgh * 2 302 kronor)
  • Rörlig avgift 2 466 kronor (150 m³ * 16,44 kronor)
Detta ger en totalt årskostnad på 7 436 kronor inklusive moms.

Årskostnad för en flerbostadshus Typhus B

Årskostnad för en flerfamiljsbostad (Typhus B) med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter per år:
  • Fast avgift 2 668 kronor
  • Lägenhetsavgift 34 530 kronor (15 lgh * 2 302 kronor)
  • Rörlig avgift 32 880 kronor (2 000 m³ * 16,44 kronor)
Detta ger en total årskostnad på 70 078 kronor inklusive moms eller motsvarande 4 671 kronor per lägenhet inklusive moms.

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.