Priser Vatten

Fast avgift i kronor per år


Vatten + avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

2 134,40 kr/år

853,80 kr/år

1 280,60 kr/år

Inklusive moms

2 668,00 kr/år

1 067,20 kr/år

1 600,80 kr/år


Lägenhets- eller lokalavgift i kronor per år


Vatten + avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

1 844,00 kr/år

737,60 kr/år

1 106,40 kr/år

Inklusive moms

2 306,00 kr/år

922,40 kr/år

1 383,60 kr/år


Rörlig avgift i kronor per kubikmeter


Vatten + avlopp

Vatten

Avlopp

Exklusive moms

13,15

5,26

7,89

Inklusive moms

16,44

6,58

9,86

Det finns även speciella ackordtaxor för de som saknar vattenmätare och speciella taxor för industrifastigheter. Vänligen ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Exempel

Årskostnaden för en normalvilla med förbrukningen 150 kubikmeter / år är
(2 668+2 302+150*16,44) = 7 436 kronor inklusive moms.

Årskostnaden för en flerfamiljsbostad med 15 lägenheter och förbrukningen 2000 kubikmeter / år är
(2 668+15*2 302+2 000*16,44) = 70 078 kronor / år motsvarande 4 671,27 kronor / år och lägenhet inklusive moms.

Anslut din bostad

Allt du behöver veta om hur anslutning till VA-nätet går till.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.