Vattenläcka? Kontrollera och förebygg!

Om du läser av din vattenmätare regelbundet kan du lättare kontrollera din förbrukning. Exempelvis kan en droppande kran eller rinnande toalett medföra stora skillnader i förbrukning per år.

Så här gör du om du misstänker en vattenläcka

 • Stäng alla tappställen, så som vattenkranar, dusch, disk och tvättmaskin.
  Om du har en digital mätare:
  På en del modeller ser du en pil som rullar i vänsterkanten på mätarens display. På nyare modeller ser du fyra mindre siffror i nedre vänsterkanten på displayen. Om dessa ändras (eller pilarna rör sig) trots att alla tappställen är stängda så finns det ett läckage.
  Om du har en analog vattenmätare:
  Lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett susande ljud eller om mätaren inte står stilla kan det finnas ett läckage på någon ledning efter mätaren.
 • Stäng avstängningsventilen före vattenmätaren. Om det susande ljudet upphör, eller om flödet upphör på mätarens display, finns det troligen ett läckage inom fastigheten.
 • Kontrollera kranar, toalettstolar, varmvattenberedare och annan vattenanslutning innan du kontaktar en VVS-firma.
 • Upphör inte det susande ljudet när du stänger avstängningsventilen men mätaren står still, tyder det på att en eventuell läcka kan finnas före vattenmätaren, det vill säga utanför byggnaden. Kontakta då oss på HEMAB så kommer vi och tittar på det.
 • Kontrollera säkerhetsventilen till varmvattenberedaren så att den inte läcker.
 • Läs av mätaren varje dag i en vecka för att se om det är någon onormal förbrukning.

Gör din felanmälan till vår Kundservice på telefonnummer 0611-55 75 00.

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket du kan göra för att spara på vattnet. Det kanske verkar vara småsaker, men i längden gör det stor skillnad.

 1. Stäng av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig. Du kan spara runt 3 000 liter på ett år och cirka 250 kronor.
 2. Läcker kranen – byt packning. En droppande vattenkran slösar nästan 100 liter vatten per dygn. En stråle varmvatten smal som en tändsticka kostar drygt 500 kronor per dygn. Dra åt kranarna ordentligt så att de inte står och läcker pengar i onödan.
 3. Läcker toalettstolen – justera eller byt packning. Du kan spara 300 kubikmeter vatten på ett år.
 4. Ha dricksvatten i kylen. Förvara en tillbringare med vatten i kylen, så slipper du spola bort flera liter för att få kallt vatten ur kranen.
 5. Byt kranmunstycke. Byt det gamla kranmunstycket mot ett vattensparande. Det finns för både vanlig vattenkran och för duschar.
 6. Köp energieffektiva kranar. Nya typer av blandare minskar varmvattenåtgången. Dessutom minskar risken för att du ska skålla dig.
 7. Byt till snålspolande kranar. Byt ut gamla kranar mot snålspolande, så minskar du behovet av varmvatten med cirka 40 procent. För en villa kan det innebära en besparing på över 1 000 kronor per år.
 8. Stäng av vattenutkastet till trädgårdsslangen. När du inte använder slangen - stäng av utkastet. Om du inte gör det riskerar du att kopplingen går sönder med en större vattenläcka som följd.

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?

Ta hand om vårt vatten

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.