Översvämning i källaren

Vi lägger ned mycket arbete på att förbättra avloppsnätet, men det går aldrig att helt få bort riskerna för källaröversvämning.

Vanliga orsaker till källaröversvämningar är ofta felkopplingar och stopp i avloppet. I äldre områden förekommer det fortfarande att både stuprör, dagvatten och dräneringsvatten går till spillvattenledningen, vilket kan orsaka problem med översvämningar.

Förebyggande råd

  • Placera inte det du är mest rädd om i källarplan, där det är störst risk för översvämning. Och måste det ligga där så lägg det på översta hyllan.
  • Om du tror att din fastighet kan ligga i farozonen och du har golvbrunnar i källarplanet, så är ett tips att täppa till dessa med en handduk eller liknande, för att minska risken att spillvatten tränger tillbaka upp i fastigheten när smältningen pågår som mest.

Om du ändå drabbas av översvämning

  • Bryt strömmen, då vattnet kan bli strömförande, men se till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten. Ring 112
  • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  • Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag. De hjälper till med uttorkning.
  • Kontakta oss på HEMAB så att vi känner till att en skada har inträffat. Vi hjälper dig att reda ut vad som har orsakat översvämningen och hur du kan åtgärda det. Därmed kan vi också klargöra ansvaret för stoppet och i ett tidigt skede se om problemet ligger i vårt VA-nät eller om det finns inom din fastighet.

Tänk på i förbyggande syfte:

  • Skräp får inte slängas i avloppet. Matfettet från stekpannan ska till exempel torkas bort med hushållspapper och slängas som matavfall.
  • Spola inte ner annat än det som har passerat kroppen och toalettpapper i toaletten. Till och med hushållspapper kan orsaka stopp. Ha en papperskorg i badrummet för tops, bindor, bomull med mera.
  • Omplacera eller ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar. Deras rötter kan växa in ledningen och orsaka stopp. Träd med speciellt aggressiva rötter bör helt undvikas.

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?

 

Kontakta Kundservice

Du når oss på telefon vardagar 07.00-16.00. Du kan alltid kontakta oss via mail.