Vattnet i kranen

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket. En gång per vecka skickas prover till ett ackrediterat laboratorium.

En sammanfattning av dricksvattenanalyser från alla våra vattenverk i Härnösands kommun finner du under Länkar. Där framgår:

  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet.
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten.
  • Gällande gränsvärden.
  • Medianvärde, det vill säga det värde som visar det genomsnittliga värdet av provresultaten i vårt dricksvatten.

Ta hand om vårt vatten

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.