Våra mindre vattenverk

De mindre vattenverken är såklart lika viktiga som det stora vattenverket, för de kunder som får sitt vatten därifrån. Tillsammans producerar alla våra vattenverk cirka 2 539 000 kubikmeter dricksvatten per år.

Brunne

I Brunne pumpas grundvatten upp från en bergborrad brunn. Råvattnet luftas och passerar ett tryckfilter för reduktion av mangan och järn samt en radonavskiljare för avluftning av radongas. Efterbehandling sker med UV-ljus.

Häggdånger

Även i Häggdånger pumpar vi upp grundvattnet från en bergborrad brunn. Här tillsätts koldioxid till råvattnet för att säkna PH-värdet. Efter det luftas vattnet i ett alkaliskt filter för att höja hårdheten samt för att reducera svavelväte och radongas.

I Rö finns två bergborrade brunnar som förser området med dricksvatten. Råvattnet passerar här en radonavskiljare för avluftning av radongas och därefter efterbehandlas vattnet med UV-ljus.

Starred

Råvattnet pumpas upp från en bergborrad brunn. Därefter luftas det och passerar ett elkaliskt filter för att järn och mangan ska reduceras. Här finns även ett arsenikfilter. Radonavskiljare finns också för avluftning av radongas.

Viksjö

I Viksjö kommer råvattnet från en grävd brunn. Vattnet pumpas upp till bassänger och infiltreras via sandfilter åter till brunnen. Därefter pumpas vattnet vidare genom tryckfilter i vattenverket för reduktion av järn. Efterbehandling sker via UV-ljus.

Smitingen

Vid Smitingen pumpas grundvatten upp från en bergborrad brunn, och passerar därefter en radonavskiljare för avluftning av radongas samt efterbehandlas med UV-ljus

Vattnet i kranen

Här kan du ser mätvärden från ett vattenverk nära dig.

Kvalitet på dricksvattnet

Dricksvattnet kontrolleras och analyseras regelbundet.