Tallvägen

Det största vattenverket ligger på Tallvägen i Härnösand. Detta försörjer Härnösands tätort och omkringliggande orterna Älandsbro, Utansjö, Veda, Hälledal och Ramvik med dricksvatten.

Råvattnet till vattenverket tas främst från sjöar i Roten via Långsjön och Bondsjön. I vattenverket passerar vattnet en sil där grövre föremål avskiljs. Därefter sker kemisk fällning och sedimentering innan vattnet filtreras genom en sandbädd. Slutligen desinficeras vattnet med UV-ljus och kloramin.

Rening av vattnet

Vad händer med vattnet från att vi tar in det som råvatten till att du får ut det i kranen?

Våra mindre vattenverk

Våra mindre vattenverk finns utanför tätorten, och levererar dricksvatten till våra kunder i dess närområden.