Våra vattenverk

Vi har sju olika vattenverk i kommunen. Det största ligger på Tallvägen i Härnösand, sedan har vi några mindre i Brunne, Häggdånger, Rö, Starred, Viksjö och Smitingen.

Vattenverket på Tallvägen

Vattenverket på Tallvägen förser Härnösands tätort med dricksvatten.

Våra mindre vattenverk

Våra mindre vattenverk finns utanför tätorten, och levererar dricksvatten till våra kunder i dess närområden.

Vattnet i kranen

Här kan du se mätvärden från ett vattenverk nära dig.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.