Brunne vattenskyddsområde

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

15 juni 2020 fattade länsstyrelsen beslut om vattenskyddsområde Brunne. Beslut och karta över området finns under rubriken Länkar på denna sida.

Våra vattenverk

Vi har sju vattenverk i kommunen som försörjer kunderna med vatten. Läs om dem här!

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!