Bondsjö vattenskyddsområde

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Det finns en äldre skyddsföreskrift för råvattentäkten Bondsjön och delar av Långsjön som vi vill modernisera. Därför lämnade vi 2016 in en ansökan om ett fastställande av vattenskyddsförskrifter till Länsstyrelsen Västernorrland. Vi har nu arbetat med att ta fram en förnyad ansökan utifrån synpunkter från Länsstyrelsen, som lämnas in sommaren 2021.

Våra vattenverk

Vi har sju vattenverk i kommunen som försörjer kunderna med vatten.

 

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!