Bondsjö vattenskyddsområde

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det tas från vattentäkter som kan vara känsliga för påverkan av olika slag. För att skydda dricksvattnet i Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden.

Det finns en äldre skyddsföreskrift för råvattentäkten Bondsjön och delar av Långsjön som vi vill modernisera. Ett åtta veckor långt samråd för Bondsjö/Långsjö vattenskyddsområde hölls fram till 27 mars 2015. De inkomna synpunkterna sammanställdesoch lämnades tillsammans med ansökan om fastställande av vattenskyddsföreskrifter in till Länsstyrelsen Västernorrland i januari 2016.

Våra vattenverk

Vi har sju vattenverk i kommunen som försörjer kunderna med vatten.

 

Ta hand om vårt vatten

Det är lätt att göra rätt. Ta hand om vårt vatten så att kommande generationer också har rent vatten!