Kvalitet på dricksvattnet

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten kontrolleras varje dag vid Vattenverket. En gång per vecka skickas prover till ett ackrediterat laboratorium.

Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Livsmedelsverket ställer kraven

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, där finns också vägledning till föreskrifterna.Regelbundna provtagningar görs på vattnets kvalitet vid våra vattentäkter, vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund.Observera att det endast är kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Varmvattnet däremot värms upp hemma i din fastighet och kan därför inte kontrolleras av oss. Det bör därmed inte heller användas till dryck eller matlagning.

Analys av ditt dricksvatten i Härnösand

En sammanfattning av dricksvattenanalyser från alla våra vattenverk i Härnösands kommun finner du under Länkar. Där framgår:

  • Ett urval av de analyser som utförs på dricksvattnet.
  • Vilka enheter som används för att presentera resultaten.
  • Gällande gränsvärden.
  • Medianvärde, det vill säga det värde som visar det genomsnittliga värdet av provresultaten i vårt dricksvatten.

Spolning av vattenledningar

Dricksvattenledningarna spolas för att vattenkvaliteten ska hålla högsta kvalitet och det görs vid flera olika tillfällen. Det kan se ut som slöseri med vatten när spolningen pågår men det finns en anledning till att vi gör det.

Dricksvattenledningarna spolas:

  • Efter varje reparation av dricksvattenledningen. Exempelvis efter en läcka.
  • Innan nya ledningar som förlagts ska kopplas ihop med det allmänna vattenledningsnätet.
  • När omsättningen av vattnet är för låg. Ledningen måste då spolas igenom för att få omsättning på vattnet så att det inte står stilla för länge i ledningen.

Våra vattenverk

Vi har sju vattenverk i kommunen som försörjer kunderna med vatten.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?

Ta hand om vårt vatten

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.