Våra mindre reningsverk

Vi har åtta mindre reningsverk samt en slamavvattningsanläggning i kommunen.

Häggdånger

Skjollsta

Mörtsal

Norrstig

Brunne

Ramvik

Viksjö

Byåker

(slamavvattningsanläggning)