Kattastrand

Kattastrand är det största reningsverket i kommunen, som ombesörjer reningen av centralortens avlopp. Avloppsreningen sker i dag i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Rening i flera steg

Avloppsvattnet renas i flera steg innan det släpps ut i Södra sundet.

Våra mindre reningsverk

Läs om våra mindre reningsverk runt om i kommunen.