Våra avloppsreningsverk

Vi har nio olika avloppsreningsverk. Det största, som ombesörjer reningen av centralortens avlopp, ligger på Kattastrand.

Kattastrands avloppspreningsverk

Kattastrand tar emot spillvatten från Härnöands tätort.

Våra mindre reningsverk

Här finner du våra mindre reningsverk i kommunen.