Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag, alltså samma vatten som vi tar vårt dricksvatten från och badar i. Vem vill simma i olja och bly? Välj att tvätta bilen på en tvättstation som har oljeavskiljare.

När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvättvattnet ner i gatbrunnarna. Dessa är till för regn- och smältvatten, så kallat dagvatten. I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i våra vattendrag. Tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall istället, där olja och andra miljöfarliga ämnen kan fångas upp i slam- och oljeavskiljare.

  • I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är fultvättar.
  • Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljöfarliga tungmetallar och gifter som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink.
  • Det är miljön som får ta kostnaden. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.

Rening av spillvatten

Vi renar spillvattnet i flera olika steg. Läs mer om den komplexa processen.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.