Töm poolen rätt

Visst är det härligt med egen pool, men när det är dags för tömning finns det några saker som du behöver tänka på för att det inte ska påverka naturen negativt.

Om du bara har tillsatt klor i vattnet, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

Avklorera först

Det är viktigt att tänka på att poolvattnet först måste avkloreras innan tömning. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Du kan också tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Om vattnet kan släppas till kommunalt VA-nät bestäms av oss. Om du är osäker kontakta vår Kundservice på 0611-55 75 00.

Aldrig ut i avloppsnätet

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverket. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Södra sundet.

Spola rätt

Vet du vad du får spola ner i toaletten?

Miljövänligt hem

Tips om hur du undviker miljöfarliga kemikalier i hemmet.