Spola rätt

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar.

Vad får du spola ner?

Det är enkelt. Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen och toalettpapper. Inget annat! Pappersservetter, pappershanddukar, våtservetter och så vidare har en pappersstruktur som är gjord för att tåla väta, inte att lösas upp. De orsakar stopp!

Kostsamma stopp och onödiga översvämningar

Det är ofta det blir stopp i avloppet på grund av att fel saker spolas ner. Förutom att du själv kan drabbas får vi ofta rensa pumpstationer från nylonstrumpor, leksaker, och tandborstar bland annat. Avloppsstopp är både tidskrävande och kostsamma.

Lämna in överbliven medicin

Kemiska ämnen som spolas ned kan ställa till stora problem. Idag är reningsverken inte byggda för att ta emot kemiska substanser, vilket gör att vissa av dessa istället hamnar i vårt dricks- och badvatten, där skadar de i sin tur olika vattenlevande djur och organismer.

Det är oerhört viktigt att tänka på att inte spola ner sådant som innehåller kemiska ämnen, exempelvis mediciner som gått ut i datum, aceton eller målarfärg. Gammal medicin återlämnas på apoteket och övriga kemikalier lämnas på återvinningscentralen.

Ställ in en papperskorg

Ställ gärna en papperskorg nära toaletten. På så vis blir det lättare att undvika att snusprillan eller topsen hamnar i toan.

Ta hand om vårt vatten

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.