Färgrester och snus

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och är därför högst olämpligt att spola ned i avloppet. När det sköljs ut i vasken och hamnar i reningsverket fälls det mesta ut i slammet, men en del rester följer också med i utgående vatten och förgiftar då Södra sundet.

Kadmium i snus och vissa färger

Många tänker kanske att en liten prilla inte gör sådan stor skada men eftersom det varje dag spolas ner 4 000 000 prillor i Sverige så blir det en hel del. Faktum är att det är lika mycket som 100 normalstora lastbilar per år och motsvarar 11 000 ton. Skulle man lägga alla prillor på en rad så skulle den nå från Sverige till Australien.

Snuset hör hemma bland brännbart, så ställ gärna in en papperskorg på toaletten för snus och allt annat skräp som inte ska spolas ned i toalettn.

Kadmium förekommer också i vissa färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 viktprocent rent kadmium.

Miljövänlig hantering av kadmiumfärg

Om man ändå vill använda färger innehållande kadmium så kan en del av problemen undvikas genom rätt hantering.

  • Torka bort färg från händerna före tvätt
  • Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj sedan ur penslarna i vatten eller lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen innan sköljning av dessa.
  • Rena sköljvattnet genom att tillsätta flockningsmedlet BAUXIT som finns i de flesta välsorterade konstnärsbutiker. När vattnet ser klart ut, rör om försiktigt och filtrera vattnet igenom ett kaffefilter. Det filtrerade vattnet kan därefter hällas ut i avloppet.
  • Färgrester, tomma tuber, kaffefiltret och pappers/tygtrasor lämnas som farligt avfall på en återvinningsstation.

Våra vattenverk

Vi har sju vattenverk i kommunen som försörjer kunderna med vatten.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet.

Din vattenmätare

Är det dags att byta vattenmätare? Eller ska du läsa av din förbrukning?

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnet räknas som livsmedel och kontrolleras därför regelbundet.