Är ditt hem bra för miljön

Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena bort miljögifter. När dammet hamnar i avloppet fortsätter det vidare ut i naturen och många av kemikalierna är särskilt giftiga för vattenlevande organismer. Du kan hjälpa till att skydda miljön genom att se till att dammet hamnar i hushållsavfallet i stället för i avloppet.

Många av våra vanligaste produkter i hemmet är behandlade med olika typer av kemikalier. Till exempel flamskyddsmedel i tv-apparater, datorer och annan hemelektronik. Möbler och textilier innehåller ofta kemikalier som gör dem smuts-, fett- och vattenavvisande. Andra kemikalier har mjukgörande egenskaper och återfinns bland annat i plastleksaker och vissa plastgolv.

Dammsug hellre än våttorka

Kemikalierna fyller ofta en viktig funktion, men problemet är att de inte är bundna till produkterna, utan utsöndras till omgivningen. De fastnar gärna på andra partiklar, såsom damm, grus och textilfibrer. Därför bör man se till att få upp så mycket av dammet som möjligt innan man eventuellt måste skura eller våttorka.

Så här städar du mest miljövänligt:

 • Dammsug istället för att våttorka golv och andra ytor. Om du verkligen behöver våttorka är det viktigt att dammsuga eller torrdamma först.
 • Damma med mikrofiberduk eller med ett fuktigt papper. Dammet från mikrofiberduken avlägsnar du med dammsugare eller för hand och slänger det i hushållssoporna. Skölj inte duken i vasken.
 • Välj miljömärkta städprodukter. Håll utkik efter Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.
 • Undvik produkter behandlade med flamskyddsmedel och smutsavvisande kemikalier.

Kemikalier i kläder och textilier

Kläder och textilier är också ofta behandlade med olika typer av miljöskadliga ämnen för att de till exempel ska vara färgglada, antibakteriella eller skyddas mot fukt. Det krävs oftast flera tvättar innan ämnena försvinner ur textilierna och vid dessa tillfällen följer de med sköljvattnet och förs vidare till reningsverket, där de inte kan renas bort.

Det bästa du kan göra för att minska förekomsten av dessa ämnen i avloppsvattnet är att välja produkter utan miljöfarliga ämnen redan i butiken.

Tensider och avhärdare i tvätt- och sköljmedel

Tvätt-, disk- och rengöringsmedel består i huvudsak av tensider och avhärdare. Tensiderna löser upp smutsen och transporterar den ut ur kläderna medan avhärdarna gör vattnet mjukt så att tensiderna ska kunna verka effektivt. Vårt vatten här i Härnösand är mjukt, på gränsen till medel. Titta på din tvättmedelsförpackning för att dosera rätt!

Tips för att göra dina inköp och tvätt av textilier bättre för miljön:

 • Välj miljömärkta kläder och textilier när du köper nytt
 • Köp gärna second hand och/eller använd ärvda kläder
 • Öka plaggens livslängd, laga istället för att slänga
 • Tvätta mindre genom att vädra oftare
 • Använd alltid miljömärkta tvättmedel
 • Dosera enligt lägsta dosering när du tvättar
 • Undvik sköljmedel

Läs det finstilta!

Använd tandkräm och deodorant utan triclosan. Triclosan är ett antibakteriellt ämne som avloppsreningsverken inte klarar av att rena och som är farligt för vattenlevande organismer. Dessutom är de långsiktiga miljöriskerna med Triclosan ännu okända.

Vissa tillverkare har helt plockat bort Triclosan i sin tillverkning men fortfarande används tillsatsen hos flera tillverkare och därför är det viktigt att läsa innehållsförteckningen på produkterna innan du köper.

 

Tänk på att...

...lämna farliga ämnen till Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning där de kan tas om hand på ett korrekt sätt.

...ju fler vi är som efterfrågar miljövänliga produkter desto fortare går utvecklingen mot giftfria hem.

Spola rätt

Kadmium är en stor bov för fiskar och andra vattenlevande djur.

Tvätta bilen på rätt sätt

Tvätta rätt så håller vi vattnet rent från gifter och andra föroreningar.