Studiebesök

Vi tar ofta och gärna emot studiebesök! För mer information och för att boka studiebesök ta kontakt med oss via kontaktpersoner nedan.

Kraftvärmeverket

Varvsallén i Härnösand.
Kontaktperson: Håkan Nilsson, telefon 0611-55 75 49
E-post: hakan.nilsson@hemab.se

Älands återvinningsanläggning

Utanför Älandsbro.
Kontaktperson: Jonas Jacobsson, telefon 0611-55 75 31
E-post: jonas.jacobsson@hemab.se

Biogasanläggningen i Äland

Utanför Älandsbro.
Kontaktperson: Jonas Jacobsson, telefon 0611-55 75 31
E-post: jonas.jacobsson@hemab.se

Härnösands Kretsloppspark

Jägaregatan i Härnösand.
Kontaktperson: Lars Jonsson, telefon 070-190 51 59
E-post: lars.jonsson@harnosand.se

Vattenverket

Tallvägen i Härnösand.
Kontaktperson: Åke Gavelin, telefon 0611-55 75 87
E-post: ake.gavelin@hemab.se

Avloppsreningsverket

Kattastrand i Härnösand.
Kontaktperson: Åke Gavelin, telefon 0611-55 75 87
E-post: ake.gavelin@hemab.se

Härnösands Energipark

Västra Ringvägen, Härnösand
Kontaktperson: Fredrik Olsson, telefon 073-089 30 69
E-post: fredrik.olsson@hemab.se

Elnät Ställverk och Stationer

Kontaktperson: Peter Hägglund, telefon 0611-55 75 63

E-post: peter.hagglund@hemab.se

Vindkraft

Kontaktperson: Marcus Tärnvik, telefon 0611-55 75 40
E-post: marcus.tarnvik@hemab.se

HEMAB övergripande

Kontaktperson: Fredrik Olsson, telefon 073-089 30 69
E-post: fredrik.olsson@hemab.se