Temperaturer i Härnösand

Temperaturvärdena är uppmätta just nu via väderstationer och andra temperaturgivare vi har utplacerade. Mätnoggrannheten varierar vissa tider på dagen beroende på hur solen skiner.

9.675°C
10.0°C
10.8°C ↓
10.7°C
13.0°C
8.7°C ↑
10.2°C
10.3°C
10.1°C
10.1°C